מי אמור לשלם דמי תיווך

תוכן עניינים

מדריך מקצועי זה מספק תובנות לגבי מי צריך לשלם דמי תיווך בתרחישים שונים. הוא מכיל ניתוח מעמיק של עמלות תיווך, מטרתן וכיצד הן מחולקות בדרך כלל בין צדדים בתעשיות ובאזורים שונים. המדריך נועד להבהיר את האחריות והציפיות של שני הצדדים המעורבים בעסקה, ובכך לקדם שקיפות והגינות.

הבנת עמלות תיווך: מהן?

עמלות תיווך מתייחסות לחיובים או לעמלות המשולמות לחברת תיווך או למתווך עבור שירותיהם בהקלת סוגים שונים של עסקאות. עמלות אלו קשורות בדרך כלל לעסקאות נדל"ן ושוק המניות, אך הן יכולות לחול גם על תחומים אחרים כגון ביטוח ושירותים פיננסיים. מטרת עמלות התיווך היא לפצות את המתווך או חברת התיווך על מומחיותם, זמנם והמשאבים שניצלו בביצוע העסקה בשם לקוחותיהם.

בנדל"ן, דמי תיווך משולמים בדרך כלל על ידי המוכר, אם כי זה יכול להשתנות בהתאם לאזור ולהסכמים ספציפיים בין הצדדים המעורבים. העמלה היא בדרך כלל אחוז ממחיר המכירה הכולל של הנכס ומנוהלת בין המוכר לסוכן הרישום. עמלת התיווך מכסה את העלויות הכרוכות בשיווק הנכס, ביצוע תצוגות, ניהול משא ומתן על הצעות וטיפול בכל הניירת וההיבטים המשפטיים של העסקה.

בעסקאות בבורסה, דמי תיווך משולמים בדרך כלל על ידי הקונה ו/או המוכר, בהתאם לסוג העסקה ולחברת התיווך המעורבת. עבור קנייה או מכירה של מניות דרך חשבון תיווך מסורתי, הקונה בדרך כלל משלם עמלת עמלה עבור כל עסקה שבוצעה. עם זאת, עם עלייתן של פלטפורמות תיווך מקוונות ומסחר ללא עמלות, חלק מחברות הברוקראז' שינו את המודלים העסקיים שלהן ומציעות כעת עסקאות ללא עמלות.

חשוב לאנשים המעורבים בכל סוג של עסקה להבין את עמלות התיווך הכרוכות בכך וכיצד הן נקבעות. ידע זה יכול לעזור להם לקבל החלטות מושכלות ולנהל משא ומתן טוב יותר עם המתווכים שלהם. בנוסף, חיוני לבדוק ולהשוות עמלות תיווך של חברות שונות כדי להבטיח שהן מקבלות עסקה הוגנת ולא משלמות עמלות מופרזות. שקיפות בגילוי עמלות תיווך היא חיונית, ואנשים צריכים תמיד לבקש פירוט של העמלות וכל חיובים נוספים שעשויים לחול.

איור המציג את הרעיון של עמלות תיווך
איור המציג את הרעיון של עמלות תיווך

מי משלם את דמי התיווך בעסקאות מקרקעין?

בעסקאות מקרקעין, בדרך כלל המוכר הוא שמשלם את דמי התיווך. הסיבה לכך היא שהמוכר בדרך כלל שוכר סוכן רישום כדי לשווק ולמכור את הנכס שלו. סוכן הרישום, בתורו, משתף פעולה עם סוכני נדל"ן או מתווכים אחרים שמביאים קונים פוטנציאליים לנכס. כאשר נמצא קונה והמכירה נסגרת בהצלחה, המוכר משלם עמלה לסוכן הרישום, אשר לאחר מכן מחלק אותה עם סוכן הקונה, אם רלוונטי.

הנוהג המקובל הוא שעמלת התיווך היא אחוז ממחיר המכירה הסופי של הנכס. אחוז זה יכול להשתנות בהתאם לאזור, לסוג הנכס ולהסכם הספציפי בין המוכר לסוכן הרישום. חשוב למוכרים לבדוק היטב ולנהל משא ומתן על שיעור העמלה עם סוכן הרישום שלהם כדי להבטיח שהם מרגישים בנוח עם הסכום שהם ישלמו עם מכירה מוצלחת של הנכס שלהם.

ראוי לציין שבמקרים מסוימים, המוכרים עשויים לבחור לעבוד עם חברת תיווך בהנחה או עמלה קבועה, כאשר עמלת העמלה מתנהלת מראש והיא בדרך כלל נמוכה מהעמלה המסורתית מבוססת אחוזים. זו יכולה להיות אופציה אטרקטיבית עבור מוכרים המעוניינים לחסוך בעלויות העמלות אך עדיין רוצים ייצוג מקצועי במכירת הנכס שלהם.

האם זה הקונה או המוכר שמשלם בעסקאות במלאי?

בעסקאות מניות, הקונה הוא זה שמשלם בדרך כלל את דמי התיווך. כאשר משקיע רוצה לקנות או למכור מניות, הוא בדרך כלל עובר דרך חברת ברוקרים. חברת הברוקראז' פועלת כמתווך, המבצעת את המסחר בשם המשקיע. כשירות, חברת התיווך גובה עמלה עבור הקלת העסקה.

עמלת התיווך בעסקאות מניות מכונה בדרך כלל עמלה. לרוב מדובר בסכום קבוע או באחוזים מהערך הכולל של העסקה. שיעור העמלה הספציפי יכול להשתנות בהתאם לחברת הברוקראז' ולסוג המסחר המתבצע.

כאשר קונה מבצע הזמנה לרכישת מניות, חברת הברוקראז' תבצע את העסקה ותגבה עמלה. עמלה זו מנוכה מחשבון הקונה והיא באה לידי ביטוי בעלות הכוללת של העסקה. עמלת העמלה נפרדת מהמחיר בפועל של המניות הנרכשות.

מנגד, מוכר המניות אינו משלם ישירות את דמי התיווך בעסקאות מניות. לאחר ביצוע הזמנת הקונה, המוכר מקבל את המחיר המוסכם עבור המניות, בניכוי עמלות או מסים חלים. התמורה של המוכר היא בדרך כלל בניכוי דמי התיווך שגובה החברה.

תמונה של בורסה עם חיצים המציינים את זרימת עמלות התיווך
בורסה עם חיצים המציינים את זרימת עמלות התיווך

"האם ניתן לחלק את עמלות התיווך?" – צלילה לתוך האפשרויות

כאשר מדובר בעמלות תיווך, ישנה אפשרות לחלוקה בין הקונה למוכר. ניתן לנהל משא ומתן ולהסכים על הסדר זה על ידי שני הצדדים המעורבים בעסקה. ניתן לראות בשיתוף עמלות התיווך דרך לחלק את העלויות בצורה שווה יותר ולהפחית את הנטל הכספי על צד אחד.

בעסקאות מקרקעין, למשל, לא נדיר שהקונה והמוכר מחלקים את דמי התיווך. ניתן לקבוע את האחוז או הסכום הספציפיים שכל צד תורם באמצעות משא ומתן או על ידי ציות למנהגים ולתקנות המקומיים. הסדר זה מאפשר הן לקונה והן למוכר להיות חלק בכיסוי העלויות הקשורות לעסקה.

במקרים מסוימים, שיתוף עמלות תיווך עשוי להיות דרישה המוטלת על ידי חוקים או תקנות מקומיים. פעמים רבות רואים בכך דרך לקדם הוגנות ולמנוע מאחד הצדדים לשאת במלוא נטל האגרות. חשוב הן לקונים והן למוכרים להיות מודעים לכל דרישות משפטיות או הנחיות לגבי שיתוף עמלות תיווך באזורים המתאימים.

עם זאת, ראוי לציין כי שיתוף עמלות התיווך לא תמיד אפשרי או מעשי. זה תלוי בסופו של דבר בנכונות של שני הצדדים לנהל משא ומתן ולהגיע להסדר מוסכם. גורמים כמו תנאי השוק, שווי העסקה והנסיבות הספציפיות של העסקה עשויים גם הם להשפיע על האם שיתוף עמלות תיווך היא אפשרות מעשית או לא.

השפעת הנורמות והחוקים האזוריים על עמלות תיווך

בתחום עמלות התיווך, נורמות וחוקים אזוריים ממלאים תפקיד משמעותי בקביעת מי צריך לשלם עמלות אלו וכיצד הן מחושבות. הבנת ההשפעות הללו חיונית הן לקונים והן למוכרים על מנת לנווט את תהליך העסקה בצורה חלקה ולהימנע מכל סיבוכים משפטיים.

 • 1. מנהגים ונהלים מקומיים:
  באזורים רבים, ישנם מנהגים ונהלים מבוססים לגבי עמלות תיווך. מנהגים אלו משתנים ממקום למקום ועשויים להכתיב אם הקונה או המוכר אחראים לתשלום העמלות. חיוני לחקור ולהבין את המנהגים והנהלים המקומיים לפני ביצוע כל עסקה כדי להבטיח ציות ולמנוע אי הבנות.
 • 2. דרישות משפטיות:
  בנוסף למנהגים אזוריים, חוקים ותקנות יכולים להשפיע גם על עמלות התיווך. לחלק מתחומי השיפוט יש חוקים ספציפיים המתארים את האחריות והחובות של קונים ומוכרים במונחים של תשלום עמלות אלו. חוקים אלה עשויים להכתיב את האחוז או הסכום המקסימלי שניתן לגבות כעמלות תיווך, כמו גם כל הגבלה על הסדרי חלוקת עמלות. זה חיוני ששני הצדדים יהיו מודעים לדרישות משפטיות אלה ויצייתו אליהן כדי להבטיח עסקה נכונה מבחינה משפטית.
 • 3. הסכמים חוזיים:
  מעבר לנורמות האזוריות ולדרישות החוק, עמלות התיווך יכולות להיות מושפעות גם מהסכמים חוזיים בין הצדדים המעורבים. לקונים ולמוכרים יש את החופש לנהל משא ומתן ולכלול בחוזים שלהם תנאים ספציפיים לגבי תשלום דמי תיווך. הסכמים אלה עשויים לפרט את הגורם האחראי לתשלום העמלות, הסכום או האחוז שישולם, וכל הוראות לחלוקת עמלות. חיוני ששני הצדדים יבדקו היטב והבינו הסכמים חוזיים אלה לפני החתימה כדי להבטיח שהם עולים בקנה אחד עם הציפיות וההתחייבויות שלהם.

תמונה של כדור הארץ עם אזורים שונים מודגשים, המסמל נורמות אזוריות
כדור הארץ עם אזורים שונים מודגשים, המסמל נורמות אזוריות

כיצד מטופלות עמלות תיווך בעסקאות מקוונות?

עסקאות מקוונות הפכו פופולריות יותר ויותר בשנים האחרונות, וזה כולל קנייה ומכירה של סחורות ושירותים. כשמדובר בעמלות תיווך בעסקאות מקוונות, יש לזכור כמה שיקולים מרכזיים.

 • 1. פלטפורמות ושווקים מקוונים:
  לפלטפורמות מקוונות ומקומות שוק רבים יש מערכות משלהם לטיפול בעמלות תיווך. פלטפורמות אלו גובות לרוב עמלה או עמלה המבוססת על שווי העסקה. עמלה זו מנוכה בדרך כלל אוטומטית מהרווחים של המוכר לפני שהוא מקבל את התשלום. חשוב הן לקונים והן למוכרים להכיר את מבני העמלות והמדיניות של הפלטפורמה הספציפית שבה הם משתמשים כדי להבטיח שהם מבינים את העלויות הכרוכות בכך.
 • 2. מעבדי תשלומים של צד שלישי:
  במקרים מסוימים, עסקאות מקוונות עשויות לכלול שימוש במעבדי תשלומים של צד שלישי כגון PayPal או Stripe. מעבדי תשלומים אלה עשויים לגבות עמלה עבור השירותים שלהם, שיכולה להיחשב כחלק מדמי התיווך הכוללים. חשוב לקונים ולמוכרים לעיין בתנאים וההגבלות של מעבדי תשלומים אלה כדי להבין עמלות או חיובים שעשויים לחול על העסקאות שלהם.
 • 3. משא ומתן והסכמים:
  למרות המערכות האוטומטיות והתהליכים הקיימים בפלטפורמות מקוונות, עדיין עשוי להיות מקום למשא ומתן ולהסכמה בין קונים למוכרים לגבי עמלות תיווך. במקרים מסוימים, המוכרים עשויים להיות מוכנים לנהל משא ומתן על עמלה נמוכה יותר או אפילו לספוג את העמלות בעצמם כדי למשוך קונים. לעומת זאת, הקונים עשויים להיות מוכנים לשלם עמלה גבוהה יותר עבור שירותים נוספים או ערבויות. יש להעביר ולתעד את המשא ומתן וההסכמים הללו בבירור כדי למנוע אי הבנות או מחלוקות בהמשך הקו.

תפקיד השקיפות והמשא ומתן ההוגן בדמי תיווך

שקיפות ומשא ומתן הוגן ממלאים תפקיד מכריע בקביעת עמלות התיווך בכל עסקה. הן לקונים והן למוכרים צריכים להיות הבנה ברורה של העמלות הכרוכות בהן וכיצד הן מחושבות. תקשורת פתוחה וכנה בין כל הצדדים חיונית כדי להבטיח שכולם יהיו באותו עמוד בכל הנוגע להיבטים הפיננסיים של העסקה.

השקיפות מתחילה בדיון הראשוני בדמי התיווך. כל הצדדים המעורבים צריכים להיות ברורים לגבי הציפיות שלהם וכל שירותים נוספים שעלולים להשפיע על העמלות. זה כולל חשיפת כל ניגוד עניינים פוטנציאלי שיכול להשפיע על תהליך המשא ומתן. על ידי שקיפות מההתחלה, אמון מטופח, וגם הקונים והמוכרים יכולים להרגיש בטוחים לאורך כל העסקה.

משא ומתן הוגן חשוב לא פחות כשמדובר בעמלות תיווך. היא מאפשרת להגיע להסכמה הדדית בין הצדדים המעורבים. גם לקונים וגם למוכרים צריכה להיות הזדמנות להביע את העדפותיהם ולנהל משא ומתן על מבנה עמלות סביר והוגן. הדבר עשוי לכלול התחשבות בגורמים כגון תנאי השוק, מורכבות העסקה ורמת השירות הניתן על ידי הברוקר.

חשוב לציין שמשא ומתן הוגן אין פירושו פגיעה בערך שירותי המתווך. לברוקרים יש תפקיד משמעותי בהקלת עסקאות ובמתן מומחיות, ושכר הטרחה שלהם צריך לשקף את הערך שהם מביאים לשולחן. משא ומתן הוגן מבטיח ששני הצדדים ירגישו מרוצים מהתשלום המוסכם ויכירו בערך שהם מקבלים.

תמונה של חוזה עם קטע מודגש על עמלות תיווך, תוך שימת דגש על חשיבות השקיפות ומשא ומתן הוגן
חוזה עם קטע מודגש על עמלות תיווך, תוך שימת דגש על חשיבות השקיפות ומשא ומתן הוגן

לסיכום, אחריות תשלום דמי התיווך תלויה בעיקר בהסכמה בין הצדדים המעורבים ובנורמות של הענף או האזור הספציפיים. חיוני לכל הצדדים להבין את חובותיהם לגבי עמלות תיווך כדי למנוע אי הבנות ומחלוקות. הקפד תמיד לקרוא את התנאים וההגבלות של החוזים שלך ביסודיות, וכאשר יש לך ספק, פנה לייעוץ משפטי.

רוצים לפרסם באתר  ? מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.