מה ההבדל בין משכנתא להלוואה

תוכן עניינים

מדריך מקצועי זה מבקש לבטל את המיסטיות של המונחים הפיננסיים "משכנתא" ו"הלוואה", המשמשים לעתים קרובות לסירוגין אך יש הבדלים מובהקים. המדריך נועד לספק הבנה מקיפה של תכונותיהם, היתרונות, ההשלכות והיישום שלהם בתרחישים פיננסיים שונים.

מהן משכנתאות והלוואות?

משכנתאות והלוואות הן כלים פיננסיים המאפשרים לאנשים ללוות כסף. הם משמשים בדרך כלל למימון רכישות גדולות, כגון בית או רכב, או לכיסוי הוצאות בלתי צפויות. הן משכנתאות והן הלוואות כרוכות בהלוואות של סכום כסף מסוים, אשר לאחר מכן מוחזר לאורך זמן עם ריבית. עם זאת, ישנם כמה הבדלים עיקריים בין השניים.

משכנתא היא סוג של הלוואה המשמשת במיוחד למימון רכישת נדל"ן. כאשר לוקחים משכנתא, הנכס עצמו משמש כבטוחה. המשמעות היא שאם לא תשלם את תשלומי המשכנתא שלך, למלווה יש את הזכות לתפוס את הנכס ולמכור אותו כדי לגבות את כספו. למשכנתאות בדרך כלל טווחי החזר ארוכים יותר, לרוב נעים בין 15 ל-30 שנה, והריביות בדרך כלל נמוכות יותר בהשוואה לסוגי הלוואות אחרים.

מצד שני, הלוואה היא מונח רחב יותר המקיף סוגים שונים של הלוואות, כגון הלוואות אישיות, הלוואות רכב או הלוואות לסטודנטים. בניגוד למשכנתא, הלוואות אינן מצריכות בטחונות, כלומר למלווה אין נכס ספציפי לעקל אם הלווה יעמוד במחדל. במקום זאת, המלווים מסתמכים על כושר האשראי וההכנסה של הלווה כדי לקבוע את זכאותם להלוואה. בדרך כלל להלוואות טווחי החזר קצרים יותר, בדרך כלל נעים בין מספר חודשים למספר שנים, והריביות עשויות להיות גבוהות יותר בהשוואה למשכנתאות.

תרשים המציג את תהליך רכישת משכנתא והלוואה
תרשים המציג את תהליך רכישת משכנתא והלוואה

משכנתא לעומת הלוואה: מה הביטחונות?

בכל הנוגע למשכנתאות והלוואות, הבדל אחד משמעותי טמון בביטחונות הנדרשים. במקרה של משכנתא, הבטוחה היא הנכס עצמו. המשמעות היא שאם הלווה לא מצליח לבצע את תשלומי המשכנתא שלו, למלווה יש את הזכות לתפוס את הנכס ולמכור אותו כדי לגבות את כספו.

מצד שני, הלוואות בדרך כלל אינן דורשות בטחונות. במקום זאת, המלווים מסתמכים על כושר האשראי וההכנסה של הלווה כדי לקבוע את זכאותם להלוואה. משמעות הדבר היא שאם הלווה אינו עומד בהלוואה, אין למלווה נכס ספציפי לעקל. עם זאת, המלווה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כדי לגבות את הסכום שפירסם באמצעים אחרים, כגון עיקול שכר או תפיסת נכסים אם הדבר מותר בחוק.

השימוש בבטחונות במשכנתאות מספק תחושת בטחון למלווים, שכן יש להם נכס מוחשי לחזור עליו אם הלווה יעמוד במחדל. זה מקטין את הסיכון עבור המלווה ובדרך כלל מביא לשיעורי ריבית נמוכים יותר עבור הלווה. לעומת זאת, הלוואות ללא בטחונות טומנות בחובן סיכון גבוה יותר עבור המלווים, וכתוצאה מכך, לרוב הם גובים ריביות גבוהות יותר כדי לפצות על סיכון זה.

חשוב לציין שדרישות הבטחונות הספציפיות עשויות להשתנות בהתאם לסוג ההלוואה. לדוגמא, הלוואות לרכב לרוב משתמשות ברכב עצמו כבטוחה, בעוד שהלוואות אישיות עשויות להיות לא מובטחות ולהסתמך אך ורק על רמת האשראי של הלווה.

במה ריביות שונות?

לריביות תפקיד מכריע הן במשכנתאות והן בהלוואות, אך הן עשויות להיות שונות משמעותית בין השתיים. במקרה של משכנתאות, הריבית נוטה להיות נמוכה יותר בהשוואה להלוואות. הסיבה לכך היא שהנכס משמש כבטוחה, ומפחית את הסיכון עבור המלווים. ריביות נמוכות יותר הופכות את המשכנתאות לאטרקטיביות יותר עבור הלווים, שכן הן יכולות לחסוך סכום כסף משמעותי לאורך תקופת ההלוואה.

מצד שני, הלוואות בדרך כלל בעלות ריבית גבוהה יותר. מאחר שהלוואות בדרך כלל אינן דורשות בטחונות, המלווים עומדים בפני סיכון גבוה יותר. כדי לפצות על הסיכון הזה, המלווים גובים ריביות גבוהות יותר. זה מאפשר להם לצמצם הפסדים פוטנציאליים במקרה שהלווה לא יעמוד בהלוואה. ריביות גבוהות יותר על הלוואות יכולות לייקר אותן לאורך זמן, בהשוואה למשכנתאות.

גורם נוסף המשפיע על הריבית הוא סוג ההלוואה או המשכנתא. למשל, למשכנתאות בריבית קבועה יש ריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה, המספקת יציבות וניבוי ללווים. לעומת זאת, הלוואות יכולות להיות בעלות ריבית קבועה או משתנה. התעריפים המשתנים עשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק, מה שעלול להוביל לתנודות בסכום ההחזר.

בנוסף, כושר האשראי של הלווה משפיע גם על הריביות המוצעות. המלווים מעריכים את ניקוד האשראי של הלווה, ההכנסה ויחס החוב להכנסה כדי לקבוע את שיעור הריבית. ציון אשראי גבוה יותר ויחס חוב להכנסה נמוך יותר מביאים בדרך כלל לשיעורי ריבית נוחים יותר. מצד שני, ללווים עם ציוני אשראי נמוכים יותר או רמות חוב גבוהות יותר עשויים להיות מוצעים ריביות גבוהות יותר או אפילו להתמודד עם אתגרים בקבלת הלוואה או משכנתא.

גרף המשווה בין ריביות המשכנתאות וההלוואות
גרף המשווה בין ריביות המשכנתאות וההלוואות

"השטן נמצא בפרטים": הבנת התנאים

בהשוואה בין משכנתאות והלוואות, חשוב לשים לב לתנאים ולהגבלות. השטן באמת טמון בפרטים, שכן התנאים יכולים להשפיע באופן משמעותי על העלות הכוללת והגמישות של הסדר ההלוואה.

בראש ובראשונה, על הלווים לבחון היטב את תנאי ההחזר. למשכנתאות יש בדרך כלל תקופות החזר ארוכות יותר, לרוב בין 15 ל-30 שנה. זה מאפשר ללווים לפרוס את התשלומים על פני תקופה ממושכת יותר, וכתוצאה מכך תשלומים חודשיים נמוכים יותר. להלוואות, לעומת זאת, בדרך כלל טווחי החזר קצרים יותר, הנעים לרוב בין מספר חודשים למספר שנים. תקופת ההחזר הקצרה יותר יכולה להוביל לתשלומים חודשיים גבוהים יותר אך עשויה להביא לפירעון החוב מהר יותר.

גורם קריטי נוסף שיש לקחת בחשבון הוא קנסות התשלום מראש. בחלק מהמשכנתאות והלוואות עשויות להיות קנסות בגין פירעון מוקדם או מימון מחדש. קנסות אלו יכולים להיות משמעותיים ועשויים להגביל את יכולתו של הלווה לשלם את החוב לפני המועד או לנצל אפשרויות מימון טובות יותר. חיוני לעיין בקפידה בתנאים כדי להבין את כל העונשים הפוטנציאליים ולהביא אותם לתהליך קבלת ההחלטות.

בנוסף, על הלווים לשים לב גם לעמלות הקשורות למשכנתא או להלוואה. המלווים עשויים לגבות עמלות שונות, כגון עמלות הקמה, עלויות סגירה או דמי ניהול. עמלות אלו יכולות להסתכם ולהשפיע על העלות הכוללת של ההלוואה. מומלץ להשוות את העמלות שגובים מלווים שונים ולשתף אותן בתהליך קבלת ההחלטות.

יתר על כן, חשוב להבין את ההשלכות של אי פירעון של המשכנתא או ההלוואה. פירעון עלול לגרום לתוצאות קשות, כמו עיקול במקרה של משכנתא או תביעה משפטית במקרה של הלוואה. הבנת ההשלכות האפשריות יכולה לעזור ללווים להעריך את הסיכונים הכרוכים בהסדר ההלוואה ולקבל החלטה מושכלת.

למה כדאי לבחור משכנתא?

משכנתא יכולה להיות אופציה מועילה עבור אנשים המעוניינים לרכוש נכס. להלן שלוש סיבות מרכזיות מדוע כדאי לשקול בחירת משכנתא:

 • 1. ריביות נמוכות יותר:
  אחד היתרונות העיקריים של משכנתא הוא הריביות הנמוכות בדרך כלל בהשוואה לסוגי הלוואות אחרים. מכיוון שהמשכנתאות מובטחות על ידי הנכס הנרכש, המלווים מוכנים יותר להציע ריביות נמוכות יותר. הדבר יכול להביא לחיסכון משמעותי לאורך חיי ההלוואה, במיוחד עבור משכנתאות לטווח ארוך. שיעורי ריבית נמוכים יותר יכולים גם להפוך את בעלות הבית למשתלמת יותר, מכיוון שהיא מפחיתה את תשלומי המשכנתא החודשיים.
 • 2. תקופת החזר ארוכה יותר:
  בניגוד להלוואות בעלות תנאי החזר קצרים יותר, למשכנתאות יש לרוב תקופות החזר ארוכות יותר, הנעות בדרך כלל בין 15 ל-30 שנה. מסגרת זמן ממושכת זו מאפשרת ללווים לפרוס את התשלומים על פני תקופה ממושכת יותר, וכתוצאה מכך תשלומים חודשיים נמוכים יותר. זה יכול להיות מועיל במיוחד עבור אנשים שמעדיפים לקבל התחייבויות חודשיות ניתנות לניהול או לאלה שיש להם התחייבויות פיננסיות אחרות לשקול.
 • 3. בניית הון עצמי:
  יתרון נוסף בבחירת משכנתא הוא האפשרות לבנות הון עצמי בנכס. כאשר לווים משלמים את תשלומי המשכנתא החודשיים שלהם, חלק מהתשלום מופנה להפחתת סכום הקרן. עם הזמן, ההון העצמי הזה נבנה, מה שיכול להועיל בכמה דרכים. זה יכול לשמש כנכס בעל ערך שיכול לשמש לצרכים פיננסיים עתידיים, כגון שיפורים בבית או השקעות אחרות. בנוסף, ככל שערך הנכס עולה, ההון העצמי הבנוי יכול לספק לבעלי בתים יתרון פיננסי משמעותי.

תמונה של משפחה מאושרת בביתה החדש שנקנה עם משכנתא
משפחה מאושרת בביתה החדש שנקנה עם משכנתא

מדוע כדאי לבחור בהלוואה?

ישנם מצבים בהם בחירה בהלוואה יכולה להיות בחירה מתאימה יותר מאשר משכנתא. להלן שלוש סיבות מדוע כדאי לשקול לבחור בהלוואה:

 • 1. גמישות בשימוש בכספים:
  יתרון אחד של הלוואה הוא הגמישות כיצד ניתן לנצל את הכספים. בניגוד למשכנתא המיועדת במיוחד לרכישת נכס, הלוואה יכולה לשמש למגוון רחב של מטרות. בין אם אתם זקוקים לכספים עבור פרויקט שיפוץ בית, איחוד חובות, הוצאות חינוך, או אפילו פתיחת עסק, הלוואה יכולה לספק את הגמישות הפיננסית כדי לענות על צרכים אלו. הרבגוניות הזו יכולה להיות מושכת במיוחד עבור אנשים שזקוקים לכספים מסיבות שונות מעבר לקניית נכס בלבד.
 • 2. תקופת החזר קצרה יותר:
  בעוד שלמשכנתאות יש בדרך כלל תקופות החזר ארוכות יותר, להלוואות יש לרוב תקופות קצרות יותר. זה יכול להיות יתרון עבור אנשים המעדיפים לשלם את חובותיהם במהירות או שיש להם מסגרת זמן מסוימת בחשבון להחזר ההלוואה. תקופות החזר קצרות יותר יכולות לגרום גם לתשלום פחות ריבית לאורך זמן בהשוואה למשכנתא לטווח ארוך יותר. חשוב לשקול היטב את התחייבויות התשלום החודשיות ולהבטיח שהן תואמות את היכולות הפיננסיות שלך לפני שתבחר בהלוואה עם תקופת החזר קצרה יותר.
 • 3. אין דרישה לבטחונות:
  בניגוד למשכנתאות, חלק מהלוואות אינן דורשות בטחונות. משמעות הדבר היא שאינך צריך לסכן את הנכס או הנכסים האחרים שלך כדי להבטיח את ההלוואה. במקום זאת, המלווים עשויים לשקול גורמים כמו היסטוריית אשראי, הכנסה ויציבות תעסוקתית בעת הערכת בקשות להלוואות. עבור אנשים שאולי אין להם נכסים משמעותיים להציע כבטוחה, או שהם מעדיפים לא לסכן את רכושם, הלוואה ללא דרישות בטחונות יכולה להיות אפשרות מושכת.

האם אתה יכול לקבל גם משכנתא וגם הלוואה?

כן, אפשר לקבל גם משכנתא וגם הלוואה בו זמנית. למעשה, בעלי בתים רבים בוחרים לקחת משכנתא למימון רכישת הנכס שלהם וייתכן שיש להם גם הלוואות אחרות למטרות שונות.

קיום משכנתא וגם הלוואה יכול להיות יתרון אם אתה צריך כספים נוספים למטרות שונות. לדוגמה, ייתכן שיש לך משכנתא לכיסוי עלות רכישת הבית והלוואה נפרדת למימון פרויקט שיפוץ בית או לאיחוד חובות בריבית גבוהה.

עם זאת, חשוב לשקול היטב את מצבך הכלכלי ואת ההשפעה של ריבוי חובות. אם יש לך גם משכנתא וגם הלוואה פירושו שיהיו לך תשלומים חודשיים מרובים לנהל, מה שיכול להעמיס על התקציב שלך.

לפני שתחליט לקבל גם משכנתא וגם הלוואה, חשוב להעריך את יכולתך להתמודד בנוחות עם התשלומים החודשיים עבור שני החובות. קחו בחשבון גורמים כמו ההכנסות, ההוצאות וכל התחייבויות פיננסיות אחרות שיש לכם.

בנוסף, כדאי גם להעריך את שיעורי הריבית והתנאים הן של המשכנתא והן של ההלוואה. חיוני להבטיח שהריבית תחרותית ושהתנאים מתאימים ליעדים הפיננסיים שלך.

לבסוף, משכנתא וגם הלוואה עשויה להשפיע על יחס החוב להכנסה הכולל שלך, שהוא גורם חשוב עבור המלווים בעת הערכת כושר האשראי שלך. חשוב לזכור זאת אם אתה מתכנן להגיש בקשה לסוגי אשראי אחרים בעתיד.

תמונה של זוג שדן בתוכניות פיננסיות עם יועץ פיננסי
זוג שדן בתוכניות פיננסיות עם יועץ פיננסי

הבנת ההבדל בין משכנתא להלוואה חיונית לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות. ההבדלים העיקריים נעוצים במטרה שלהם, בטחונות, שיעורי ריבית ותנאים. בעוד שניהם יכולים לשמש למילוי צרכים פיננסיים, הבחירה בין משכנתא להלוואה תלויה במצבו האישי של הפרט, בבריאותו הכלכלית ובמטרות ארוכות הטווח. החלטות פיננסיות מושכלות יכולות להשפיע באופן משמעותי על העתיד הפיננסי שלך.

רוצים לפרסם באתר  ? מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.